Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Już po raz piąty Redakcja Dziennika Rzeczpospolita przyznała wyróżnienie za działalność pro bono – tym razem dla Kancelarii Wierzbowski Eversheds!

19 kwietnia 2011

Tegoroczne wyróżnienie otrzymała Kancelaria Wierzbowski Eversheds. W 2010 r. kancelaria ta kontynuowała współpracę z Centrum Pro Bono i za jego pośrednictwem pomaga fundacjom i stowarzyszeniom oraz stworzyła własny program doradczy adresowany do małych firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami.

W ramach współpracy z Centrum Pro Bono kancelaria świadczy kompleksową pomoc Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (w skrócie CEO). Kancelaria doradzała Fundacji podczas negocjacji trudnej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej a umowa dotyczyła realizacji projektu edukacyjnego ze środków unijnych. Prawnicy kancelarii konsultowali również brzmienie skomplikowanej umowy zawartej między CEO a Narodowym Centrum Kultury, w szczególności zapisy zapisy umowy z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego oraz odpowiedzialności cywilnej. Kancelaria pomogła również CEO i Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu. Stowarzyszenie przygotowywało publikację zapisów rozmów, które uczniowie przeprowadzili ze„Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata”. Prawnicy ocenili ten projekt od strony praw autorskich i zaproponowali odpowiednie brzmienie porozumień, które zostaną wykorzystane w przyszłości przez stowarzyszenie i CEO w związku z rejestracją rozmów: zarówno z osobami, z którymi przeprowadzone będą wywiady, jak i z autorami wywiadów.  Kancelaria prowadziła sprawę dla Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz doradzała Fundacji Ekorozwoju. Kancelaria współpracuje również z Fundacją Academia Iuris i wspiera Instytut Etyki Prawniczej.

W 2010 r. kancelaria rozwinęła również własny program wspierania przedsiębiorczości technologicznej w Polsce „Internet Start Up”. Program polega na wpieraniu przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki i obejmuje 15 godzin doradztwa prawnego na rzecz wybranych w drodze konkursów projektów. Dotychczas w konkursie wybrano 18 najciekawszych inicjatyw.

Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem wyboru właśnie tej kancelarii >>>