Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Raport Centrum Pro Bono – zapraszamy do zapoznania się z opisem spraw podjętych przez kancelarie w 2010 r.

6 czerwca 2011

Centrum Pro Bono dziękuję prawnikom i kancelariom za pomoc prawną pro bono udzieloną fundacjom i stowarzyszeniom w 2010 r. Podjętę sprawy opisujemy w raporcie, do którego lektury serdecznie zapraszamy >>>

Untitled-2