Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy kancelarią Pro Bono roku 2013 wg dziennika „Rzeczpospolita”

16 kwietnia 2013

W Polsce działalność pro bono nie jest powszechnie znana. Kancelarie prawne często w zgłoszeniach do rankingu kancelarii Pro Bono mylą działalność pro bono z działalnością charytatywną. Działalność pro bono to pomoc potrzebującym polegająca na nieodpłatnym świadczeniu usług prawnych, nie jest nią natomiast działalność edukacyjno-biznesowa, czy filantropijna polegająca na finansowym wsparciu konkretnych osób czy inicjatyw.

W tegorocznej edycji rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” sto kancelarii odpowiedziało na pytanie dotyczące działalności pro bono. Ze wszystkich kandydatów redakcja „Rz” pierwszym miejscem nagrodziła zespół: Milena Bogdanowicz, Maciej Ślusarek i Sylwia Duszyńska – prawników kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

Prawnicy kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy od 2008 rokuwspółpracują z Centrum Pro Bono. W ramach tej współpracy rozwiązali dla Centrum 14 spraw. Ponadto organizują dni bezpłatnych porad, stale obsługują organizacje non profit i współpracują z Helsińską Fundacją Praw Człowieka prowadzącą Program Spraw Precedensowych.