Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stoi po stronie organizacji pozarządowej

16 czerwca 2013

Kolejna sprawa zgłoszona do Centrum Pro Bono skończyła się sukcesem dzięki aktywnemu zaangażowaniu prawników Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy”. Prawnicy pomogli obronić prawo do ochrony danych osobowych, o które waczyło Stowarzyszenie „Wyzwoleni”.

Dlaczego prawnicy angażują się do pomocy prawnej pro bono? Zapytaliśmy o tym Pana mecenasa Jacka Świeca i pracownika kancelarii Natalię Lach. „Współpraca z Centrum Pro Bono pozwala pomóc osobom, które pilnie potrzebują pomocy prawnika. Osoby te często nie mają możliwości uzyskać profesjonalnej pomocy, gdyż nie pozwalają im na to m.in. ograniczenia finansowe.
Prawnicy, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, powinni angażować się w sprawy społecznie istotne – nawet jeśli oznacza to działalność filantropijną. Takie działania wydają się być wpisane w charakterystykę tego zawodu, gdyż wymaga on od nas stania na straży sprawiedliwości.
Praca nad precedensowymi zagadnieniami prawnymi jest cennym doświadczeniem. Jeszcze cenniejsza wydaje się świadomość, że praca ta może wywrzeć pozytywne skutki dla osób, które borykają się z różnymi problemami prawnymi.
Dzięki posrednistwu Centrum Pro Bono Prawnicy Kancelarii Świeca i Wspólnicy mogli pomóc osobom, których dane osobowe przetwarzane było niezgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi. Mamy nadzieję, że Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zmieni dotychczasową praktykę i prawo do poszanowania prywatności będzie w sposób faktyczny respektowane.”

Pomogając w jednej sprawie prawnicy pro bono pomogli wielu ludziom obronić swoje dobre imię.