Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

VII Europejskie Forum Pro Bono w Warszawie, 24-25 października 2013 (zaproszenie)

25 czerwca 2013

Europejskie Forum Pro Bono organizowane przez PILnet (the Global Network for Public Interest Law) to najważniejsze, coroczne spotkanie prawników, naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, które stanowi arenę wymiany doświadczeń i umiejętności związanych z używaniem prawa jako narzędzia do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest PILnet.  W tym roku specjalistów oraz wszystkich uczestników siódmej edycji Forum gościć będzie Warszawa w dniach 24 – 25 października 2013 roku.

W Europejskim Forum Pro Bono w Warszawie głos zabierze aż 80 specjalistów pochodzących z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji oraz Bliskiego Wschodu. Ponadto, w Forum weźmie udział ponad 300 uczestników z całego świata, reprezentujących firmy prawnicze, organizacje pozarządowe, zrzeszenia adwokackie, szkoły prawnicze, korporacje i inne organizacje. Będą mieli okazję uczestniczyć w 20 interaktywnych warsztatach, które zwrócą im uwagę na najpilniejsze kwestie w potrzebie niesienia bezpłatnej pomocy dotyczące praw człowieka. Dzięki nim poznają też najnowsze osiągnięcia w dziedzinie pro bono.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas tegorocznego Forum to:

  • Pro Bono i Prawa Człowieka: analiza praw kobiet, zagrożonych wolności obywatelskich oraz projektów LGBTI
  • Pro Bono na świecie: zwrócenie uwagi na wyzwania ruchu pro bono wykraczające poza Europę, zwłaszcza na problemy w Azji i na Bliskim Wschodzie
  • Granice Pro Bono: biznes a prawa człowieka, pro bono w Rosji i na Ukrainie, rola związków adwokackich
  • Budowanie Silnych Fundacji Pro Bono: badanie stanu pro bono w Polsce, udzielanie praktycznych wskazówek organizacjom pozarządowym i rozwój sieci klinik prawa
  • Rozwój Pro Bono: badanie innowacyjnych praktyk pro bono (w tym nowych metod współpracy), poprawianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości za pośrednictwem nowych technologii oraz innych narzędzi

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na stronie:http://probonoforum.pilnet.org