Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Przystąpienie nowych kancelarii do programu Centrum Pro Bono

31 lipca 2013

Grono współpracujących z Centrum Pro Bono powiększyły 2 kancelarie z województwa małopolskiego i śląskiego. Kancelaria Lex Firma z Krakowa od początku istnienia jest zaangażowana do działań pro bono. Prawnicy kancelarii aktywnie wspierają inicjatywę uniwersyteckich poradni prawnych oraz świadczą pomoc prawną bezpłatnie w sprawach szczególnie ważnych społecznie.

Kancelaria Berger Brzóska Poniewski Sp.p. z siedzibą w Katowicach uważa za ważną misję prawników pomagać organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

Mamy nadzieję, że to sieć kancelarii współpracujących z Centrum Pro Bono będzie obejmowała wszystkie województwa w kraju.