Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Oddaj głos za Najlepsze Partnerstwo Społeczne Roku

15 października 2013

Program Centrum Pro Bono jest jednym z kandydatów biorących udział w tegorocznej edycji Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego Konkursu jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych. Więcej informacji na temat Konkursu dostępnych jest nastronie.

Równolegle prowadzone jest głosowanie na nagrodę publiczności tegoż Konkursu. Internauci mogą wskazać najciekawszą ich zdaniem inicjatywę. Wyboru dokonuje się poprzez  udział w specjalnie przygotowanej do tego celu sondzie, która jest umieszczona w prawej części strony internetowej Konkursu

http://partnerstwo.roefs.pl/konkurs-edycja-2013/kandydatury/

Centrum Pro Bono wymieniono jako 7 pozycję.

Głosowanie rozpoczęło się 14 października i potrwa do 23 października do godziny 14.00.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 24 października 2013 r. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, gdyż na ten dzień przypada Międzynarodowy Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO ODDAWANIA GŁOSÓW!