Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Pomoc pro bono przy projekcie badawczym dotyczącym problemu bezdomności zwierząt.

2 listopada 2014

Do Centrum Pro Bono zgłosiła się Pani Inez Człapińska z Fundacji im. Tadeusza Mateckiego z prośbą o sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej problemu bezdomności zwierząt w Polsce.
Gotowość do współpracy z Fundacją wyraził Pan Mec. Dominik Gałkowski z Kancelarii KKG Kubas Kos Gaertner.

Projekt badawczy pod tytułem „Działania obywatelskie a wyręczanie państwa i władz lokalnych – przypadek bezdomności zwierząt” ma na celu przygotowanie publikacji będącej wynikiem analizy problemu bezdomności zwierząt w Polsce dokonanej pod kątem prawnym oraz społecznym, czyli zarówno z punktu widzenia praktyk formalnych, sankcjonowanych prawnie – w szczególności działalności gmin, schronisk i instytucji hycla – jak również praktyk nieformalnych, odwołujących się do sfery etycznej i obyczajowej, których animatorzy ratują bezdomne zwierzęta, poszukując im stałej, docelowej opieki z pominięciem struktur oficjalnych (gminy/schroniska). Praktyki nieformalne nie zastępują formalnych, ale funkcjonują obok nich – podmioty nieformalne wyręczają tym samym podmioty administracji publicznej i samorządowej w działaniach, które należą do ich kompetencji.
Projekt realizowany będzie przez studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Fundację im. Tadeusza Mateckiego.