Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Współpraca Centrum Pro Bono z warszawskim VII LO im. Juliusza Słowackiego

2 listopada 2014

W czerwcu 2014r. prawnicy z kancelarii biorących udział w programie Centrum Pro Bono zaangażowali się w prowadzenie zajęć dla uczniów klas 1 i 2 profilu politologiczno-prawnego Liceum im. J. Słowackiego.
Zajęcia na temat bezpieczeństwa publicznego i prawa administracyjnego poprowadził Dr Bartłomiej Opaliński z Uczelni Łazarskiego. Wykłady na temat procedury cywilnej poprowadził r.pr. Marcin Milewski z Kancelarii Zawiślak & Partners in Law.

Dyrektor Liceum Pan Marek Ciaś poinformował nas, ze młodzież bardzo wysoko oceniła zajęcia. W przyszłym roku szkolnym planujemy więc kontynuować współpracę.