Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Centrum Pro Bono za rok 2013

2 listopada 2014

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem z działalności programu Centrum Pro Bono (CPB), realizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

2013

W minionym roku do CPB wpłynęło 60 spraw, z których 36 zostało ukończonych. W ubiegłych latach Centrum pomogło w sumie w 340 sprawach zgłoszonych przez potrzebujące wsparcia prawnego organizacje pozarządowe. Prawnicy ze współpracujących z nami kancelarii pomogli w sprawach z zakresu m.in. prawa pracy, prawa podatkowego i gospodarczego. Rozwiązywali też problemy prawne związane z ochroną środowiska i zwierząt, a także z rozwojem handlu internetowego. Tradycyjnie pojawiło się dużo spraw dotyczących wewnętrznego funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.

Podczas opracowywania niniejszego raportu otrzymałyśmy wiele pozytywnych opinii ze strony organizacji pozarządowych, których przedstawiciele wyrażali gorące podziękowania dla prawników za ich profesjonalną pomoc. To chyba najbardziej wskazuje na potrzebę działalności pro bono oraz konieczność stymulacji rozwoju współpracy organizacji z chętnymi do pomocy kancelariami.