Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Czy prezes fundacji może posiadać status osoby bezrobotnej?

20 listopada 2014

Prezeska Fundacji Modro próbowała zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Ponieważ pełni funkcję prezeski zarządu organizacji – odmówiono jej rejestracji.

Za pośrednictwem Centrum Pro Bono w sprawie porady udzielał Mecenas Filip Poniewski z kancelarii BBP Legal.

 

unnamed

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1026817.html