Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Sukcesy prawników z Centrum Pro Bono

2 lipca 2015

Ostatnie miesiące były czasem sukcesów na drodze sądowej prawników współpracujących z Centrum Pro Bono .

Po trzech latach działań ze strony Pana Mecenasa Tomasza Bednarczyka z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński w maju 2015 roku udało się zakończyć sukcesem sprawę prowadzona na rzecz Stowarzyszenia Eko-Unia. Dzięki pomocy Pana Mecenasa Stowarzyszenie otrzymało decyzję  Ministra Środowiska o umorzeniu należności w wysokości ponad 100 tys. złotych.

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia powstało 1994 r. w Gliwicach. Głównym kierunkiem działalności było wówczas budowanie świadomości ekologicznej na Śląsku oraz coroczna organizacja Letnich Szkół Młodych Ekologów.

Stowarzyszenie wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju poprzez:

 

  • działalność informacyjną, oświatową

 

  • poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie powyższego celu

 

  • promocję inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną

 

  • podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

 

  • działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji

 

  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej

 

Zgłoszona przez Fundację eFkropka pod koniec marca sprawa zakończyła się sukcesem już na początku kwietnia.

Państwo Mec. Lech Gniady i Anna Mata z Kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office wygrali dla organizacji sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Fundacja odwoływała się od niekorzystnej dla niej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Prezes Fundacji Pan Jerzy Kłoskowski poinformował nas, że prawnicy wykazali się olbrzymią fachowością, a sam Sąd zaznaczył, że wniosek został przygotowany perfekcyjnie.

 

Fundacja eFkropka to organizacja, która powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem i pracą terapeutyczną na rzecz ludzi z doświadczeniem choroby psychicznej.

Celem jej projektów jest zmiana stereotypów na temat chorób psychicznych utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych pacjentów. W związku z tym, wraz z uczestnikami, członkowie organizacji chcą aktywnie wyrównywać szanse, stwarzać możliwości rozwoju, a tym samym kreować lepszą jakość życia osób po doświadczeniu psychozy.

Serdecznie dziękujemy za profesjonalną pomoc prawną pro bono!