Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Wizyta studyjna prawników z Gruzji i Mołdawii

25 listopada 2015

W dniach 3-4 listopada 2015 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Centrum Pro Bono gościły prawników działających na rzecz praw człowieka – Alexa Croitora  z Mołdawii i Nickockoloza Legashvili z Gruzji. W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się z polskim doświadczeniem pomocy prawnej pro bono z trzech perspektyw.

Pierwszą była perspektywa przedstawicieli samorządów prawniczych: podczas spotkań z Mec. Anisą Gnacikowską, Mikołajem Pietrzakiem i Pawłem Osikiem z Naczelnej Rady Adwokackiej rozmawiano na temat Dni Pomocy Prawnej organizowanych przez adwokatów, oraz o strategicznych sprawach o dużym znaczeniu społecznym, w jakie angażują się indywidualnie prawnicy. Mec. Kinga Wójcicka-Pogorzelec zaprosiła gości do siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie przedstawiła podstawowe założenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz działalność pro bono z perspektywy radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. Z gośćmi rozmawiała także Mec. Barbara Kras – Sekretarz Krajowej Izby Radców Prawnych, która przedstawiła historię pomocy pro bono świadczonej w Polsce przez radców prawnych.

Kolejną perspektywą była ta, przedstawiona przez Mec. Sylwię Gregorczyk-Abram podczas spotkania w reprezentowanej przez nią kancelarii Clifford Chance. Pani Mecenas odpowiada za aktywność pro bono w warszawskiej siedzibie firmy i podzieliła się informacjami na temat sposobu, w jaki kancelaria angażuje się w sprawy o znaczeniu społecznym, a także refleksjami na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Trzecią perspektywę przedstawili pracownicy Inicjatywa Na Rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz osoby związane z uniwersyteckimi poradniami prawnymi. Prezes organizacji Jacek Kowalewski opowiedział uczestnikom o doświadczeniach pracy organizacji z prawnikami pro bono, natomiast koordynatorka Kliniki Prawa na Uniwersytecie Warszawskim dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak , oraz prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Filip Czernicki zapoznali gości z historią i rolą poradni studenckich w ruchu pro bono w Polsce.