Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnicy kancelarii Hogan Lovells przeprowadzili zajęcia w liceum

30 listopada 2015

17 listopada 2015 roku w VII Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie odbyła się sesja prawnicza, podczas której prawnicy z kancelarii Hogan Lovells przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas o profilu politologiczno-prawniczym oraz pozostałych uczniów zainteresowanych tym tematem.

Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest nauczyciel przedmiotu Wiedza o społeczeństwie – Pan Marek Ciaś, który po raz drugi zgłosił się do Centrum Pro Bono z prośbą o wsparcie w znalezieniu prawników chętnych do przeprowadzenia zajęć pro bono.

Centrum Pro Bono jest programem, który ma na celu wspieranie rozwoju pomocy prawnej pro bono. Pomaga zarówno potrzebującym wsparcia prawnego organizacjom pozarządowym, jak i kancelarią prawnym, które zatrudniając profesjonalistów chętnych do angażowania się w nieodpłatną pomoc prawną i projekty o charakterze edukacyjno-naukowym zainteresowane są udziałem w ciekawych przedsięwzięciach i projektach.

Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii prawnej Hogan Lovells świadczy, m.in. usługi doradztwa z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa finansowego i bankowego. Na 2 miesiące przed planowanym terminem sesji prawniczej podczas spotkań konsultacyjnych w kancelarii ustalono, że najciekawszymi i najbardziej praktycznymi z punktu widzenia młodych ludzi wkraczających niebawem na rynek pracy będą warsztaty wprowadzające do zagadnień z prawa podatkowego i prawa pracy.

Sześciu specjalistów z Hogan Lovells: Aleksandra Sudak, Jan Starybrat, Marek Wroniak, Dorota Walerjan, Zbigniew Marczyk oraz odpowiedzialny za koordynację projektu ze strony kancelarii Paweł Chodziński przeprowadzili w szkole 3 dwuczęściowe rundy lekcyjne, trwające w sumie 6 godzin lekcyjnych. W zajęciach wzięły udział 3 klasy. Część poświęcona podatkom obejmowała m.in. następujące zagadnienia: pojęcie podatku, rodzaje podatków, obowiązek podatkowy oraz cele, na które są przeznaczane środki z podatków. Podczas części dotyczącej prawa pracy zostały omówione kwestie związane z formami zatrudnienia, rodzajami umów o pracę oraz prawach i obowiązkach pracownika. Prowadzący zajęcia przygotowali kazusy, które stanowiły ćwiczenia dla uczniów i formę sprawdzenia nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Prawnicy z kancelarii Hogan Lovells wykazali się dużym profesjonalizmem oraz ogromnym zaangażowaniem w organizację i przeprowadzenie zajęć. Mamy nadzieję, iż ten projekt będzie początkiem dłuższej współpracy kancelarii Hogan Lovells z VII Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie gdyż w szkole planowane są kolejne zajęcia uzupełniające dla uczniów w 2016 r. W związku z faktem, iż zajęcia poruszające tematy związane z prawem organizowane są głownie z myślą o uczniach klas o profilu politologiczno-prawnym, podczas rozmów przedstawicieli kancelarii Hogan Lovells, liceum oraz Centrum Pro Bono wszyscy przyznali, że poza warstwą merytoryczną warsztatów, kontakt uczniów – niewykluczone, że przyszłych prawników – ze specjalistami z Hogan Lovells ma także pożyteczny i pouczający charakter.