Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIII Edycja konkursu Prawnik Pro Bono

1 grudnia 2015

 

25 nominacji, a wśród nich prawnicy walczący z dyskryminacją.

Zakończyliśmy przyjmowanie nominacji do tegorocznej edycji Konkursu Prawnik Pro Bono.

W tym roku nadeszło 25 zgłoszeń. Dużą ich część stanowią nominacje przesłane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pragną podziękować prawnikom i prawniczkom pro bono, którzy udzielili im pomocy  – także poprzez Centrum pro Bono. Centrum zgłosiło 3 nominacje.

Nominacje do nagrody przesłali m.in. Jerzy Kłoskowski z Fundacji eFKropka, Andrzej Nietubyć ze Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża”, Mateusz Widłak – Stowarzyszenie Ampfutbol, Elzbieta Gliszczyńska – Liga Ochrony Przyrody, Małgorzata Salamon – Habitat for Humanity.

Bardzo cieszymy się, że wśród tegorocznych nominacji do nagrody pojawiły się także zgłoszenia prawników z instytucji takich jak Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Transfuzja i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ponieważ działalność na rzecz równości i praw człowieka jest dla nas szczególnie ważna.

 

PRAWNIK PRO BONO – XIII EDYCJA

Korzystałeś kiedyś z darmowej pomocy prawnika, a jakość jego usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik – prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tą osobę do nagrody!
Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. Pragniemy gorąco zachęcić Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi  prawne na rzecz potrzebujących.

Prof. Andrzej Rzepliński, Mec. Robert Krasnodębski, Mec. Sylwia Zarzycka, Mec. Jacek Świeca, Minister Sprawiedliwości Borys Budka

rok 2015 – Prof. Andrzej Rzepliński, Mec. Robert Krasnodębski, Mec. Sylwia Zarzycka, Mec. Jacek Świeca, Minister Sprawiedliwości Borys Budka, fot. Rzeczpospolita

 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji,  mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i  drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok.5 00-031 Warszawa

Do kiedy można zgłaszać kandydatury?

Kandydatury można zgłaszać do dnia 29 lutego 2016 r.

 

Regulamin i formularz  konkursowy do pobrania—>

formularz_regulamin_2015