Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Ile kosztuje bezdomność w Polsce – oblicza kancelaria Clifford Chance

9 lutego 2016

Mec. Sylwia Gregorczyk – Abram z kancelarii Clifford Chance pracuje nad wsparciem przedsięwzięcia pod nazwą Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach. Ten prowadzony przez Fundację Ius Medicinae projekt rzeczniczy ma na celu zgromadzenie argumentów popartych badaniami naukowymi o potrzebie wdrożenia w Polsce specjalistycznych programów adresowanych do osób chronicznie bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi. Do współpracy w tym ważnym społecznie projekcie Pani Mecenas zaangażowała się na prośbę badaczki Julii Wygnańskiej, która dla Ius Medicinae prowadzi wspomniany projekt, mając na celu zachęcenie interesariuszy do pomagania ludziom doświadczającym bezdomności poprzez mieszkania otoczone specjalistycznym wsparciem.

Jednym z badań w ramach całej akcji jest prześledzenie ścieżki instytucjonalnej osób chronicznie bezdomnych mieszkających na terenie Warszawy. Badacze odtworzyli historię kontaktów siedemnastu podopiecznych warszawskich placówek z podejrzeniem podwójnego rozpoznania (bezdomność i choroba psychiczna) z różnymi instytucjami –  m.in. ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami wspierania zatrudnienia, szpitalami, służbami porządku publicznego, a także instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Historie zostaną przedstawione na osiach czasu ilustrujących losy ludzi, którzy mimo zainteresowania tak wielu instytucji nadal pozostają w sytuacji skrajnego wykluczenia mieszkając w placówkach dla bezdomnych lub wręcz na ulicy.

Równolegle odbywają się próby nad dokonaniem wyceny tych publicznych interwencji, aby móc sprawdzić czy alternatywne rozwiązanie w postaci specjalistycznego programu takiego jak Najpierw mieszkanie nie byłoby po prostu efektywniejsze finansowo.

Mec. Sylwia Gregorczyk – Abram dokonuje wyceny kosztów kontaktów siedemnastu podopiecznych z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, związanymi m.in. z windykacją zobowiązań (pożyczek, alimentów, abonamentów), oraz z innymi sprawami, które były udziałem respondentów.

Julia Wygnańska prowadząc badania naukowe wyznaje zasadę, iż nie powinny być one jedynie sztuką dla sztuki, lecz powinny służyć projektowaniu polityki społecznej. Od wielu lat wzmacnia fachową wiedzą trzeci sektor, prezentując światowe dobre praktyki i inicjując nowatorskie programy wspierające osoby doświadczające wykluczenia mieszkaniowego.

19 lutego 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Mieszkanie ze wsparciem”, podczas której zostaną zaprezentowane programy, pomysły, ekspertyzy i badania wypracowane w ramach projektu Najpierw mieszkanie. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Ius Medicinae, oraz współpracującą także z Centrum Pro Bono Fundacją Habitat for Humanity pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas konferencji swoje wystąpienie zatytułowane „Koszty wymiaru sprawiedliwości w badaniu ścieżki instytucjonalnej osób chronicznie bezdomnych” zaprezentują Mec. Gregorczyk-Abram oraz Mec. Marcin Bejm z kancelarii Clifford Chance.

Konferencja jest częścią projektu Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach dofinansowanego w Programie Obywatele dla Demokracji ze środków EOG.

Więcej informacji na temat konferencji

Konferencja – program