Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

25 nominacji do tytułu Prawnik Pro Bono

2 marca 2016

25 nominacji, a wśród nich zgłoszenia prawników walczących z dyskryminacją.

Zakończyliśmy przyjmowanie nominacji do tegorocznej edycji Konkursu Prawnik Pro Bono.

W tym roku nadeszło 25 zgłoszeń. Dużą ich część stanowią nominacje przesłane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pragną podziękować prawnikom i prawniczkom pro bono, którzy udzielili im pomocy  – także poprzez Centrum pro Bono. Centrum zgłosiło 3 nominacje.

Nominacje do nagrody przesłali m.in. Jerzy Kłoskowski z Fundacji eFKropka, Andrzej Nietubyć ze Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża”, Mateusz Widłak – Stowarzyszenie Ampfutbol, Elzbieta Gliszczyńska – Liga Ochrony Przyrody, Małgorzata Salamon – Habitat for Humanity.

Bardzo cieszymy się, że wśród tegorocznych nominacji do nagrody pojawiły się także zgłoszenia prawników z instytucji takich jak Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Transfuzja i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ponieważ działalność na rzecz równości i praw człowieka jest dla nas szczególnie ważna.