Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Raport 2015 w wersji elektronicznej

22 marca 2016

Z wielką radością przedstawiamy raport z działalności programu Centrum Pro Bono (CPB), realizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.  Można go aktualnie znaleźć w zakładce „O programie”.

W minionym roku do CPB wpłynęło 70 spraw, z których 45 zostało ukończonych. W ubiegłych latach Centrum pomogło w sumie w 376 sprawach zgłoszonych przez potrzebujące wsparcia prawnego organizacje pozarządowe. Sprawy zgłoszone w 2015 roku do CPB dotyczyły m.in. przetwarzania danych osobowych podopiecznych organizacji, praw autorskich, umów współpracy i świadczenia usług na potrzeby działalności statutowej organizacji i realizowanych przez nie projektów, kwestii związanych z odpłatną działalności pożytku publicznego.

Istotnym wydarzeniem było zakończenie trwającej od 2012 roku pomocy prawników kancelarii Filipek & Kamiński na rzecz Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Dzięki wsparciu prawnemu Minister Środowiska umorzył naliczone pierwotnie organizacji odsetki z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniu projektu europejskiego.

Ponadto prawnicy z kancelarii Hogan Lovells przeprowadzili sesję prawniczą dla uczniów VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, a prawniczki i prawnicy kancelarii Linklaters i Rachelski i Wspólnicy poprowadzili wykłady dotyczące zagadnień prawa pracy w ramach projektu Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, który miał na celu aktywizację zawodową mieszkańców warszawskiej Pragi.

W 2015 roku Centrum Pro Bono na nowo rozpoczęło współpracę z Fundacją Ashoka, której podopieczni – przedsiębiorcy społeczni, ale także sama Fundacja – uzyskali pomoc prawników CPB w wielu sprawach.

W październiku 2015 roku z inicjatywy kancelarii DLA Piper odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable, podczas którego uczestnicy omawiali kwestie współpracy kancelarii z Centrum Pro Bono, wymieniali się swoimi doświadczeniami związanymi z pomocą prawną  pro bono, a także dyskutowali na temat perspektyw pro bono w Polsce. Ustalono, że spotkania Pro Bono Roundtable będą się odbywały co trzy miesiące, w siedzibach różnych kancelarii, oraz przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Druk raportu po raz kolejny możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu kancelarii Weil, Gotshal & Manges.