Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Prawnik Pro Bono 2015 – mec. Szczepan Balicki, Hogan Lovells  – kancelarią wyróżnioną za aktywność społeczną.

21 kwietnia 2016

 

 

18 kwietnia 2016 roku na uroczystej Gali dziennika „Rzeczpospolita” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie ogłoszone zostały wyniki Rankingu Kancelarii, oraz konkursu Prawnik Pro Bono 2015. Spośród 30 nadesłanych w tym roku na konkurs zgłoszeń Kapituła za osoby szczególnie wyróżniające się dobroczynnością i aktywnością prawną pro bono uznała: Szczepana Balickiego, Anetę Sieradzką i Andrzeja Lulkę.

Więcej informacji w zakładce Konkurs Prawnik Pro Bono 2015.