Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Czwarte spotkanie Pro Bono Roundtable za nami

16 czerwca 2016

Pro Bono Roundtable to pierwsze w Polsce cykliczne spotkanie przedstawicieli kancelarii prawnych biorących udział w programie Centrum Pro Bono. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń między prawnikami angażującymi się w działalność pro bono, dyskusja na temat potrzeb i wyzwań prawniczego sektora pro bono, rozwijanie idei nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz prawniczego wolontariatu kompetencyjnego dużych firm  na rzecz organizacji pozarządowych. W spotkaniach biorą także udział organizacje pozarządowe.

Centrum Pro Bono powstało w 2008 roku z inicjatywy Filipa Czernickiego (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych), dr. Adama Bodnara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Ewy Konczal (Fundacja Ashoka), Mec. Agnieszki Wardak (kancelaria Dentons). Celem programu jest pośrednictwo między potrzebującymi pomocy prawnej organizacjami pozarządowymi, a kancelariami prawnymi, które angażują się w działalność pro bono. Sprawy zgłaszanie przez organizacje pozarządowe do Centrum Pro Bono dotyczą wszystkich gałęzi prawa. Czasami wymagają jedynie pomocy prawnika w sformułowaniu umowy, czy wydania opinii prawnej, często też są to dłuższe i bardziej angażujące obie strony projekty edukacyjne lub społeczne.

2 czerwca 2016 roku w kancelarii Hogan Lovells w Warszawie odbyło się czwarte już spotkaniu Pro Bono Roundtable.  Poprzednie trzy miały miejsce w październiku 2015r. (kancelaria DLA Piper), styczniu 2016 (kancelaria Dentons) i w kwietniu  2016 roku (kancelaria Clifford Chance).

W czerwcowym spotkaniu uczestniczyło kilka nowych osób, między innymi przedstawicielki firmy PWC – Mec. Angelika Ciastek-Zyska i Mec. Magdalena Simkowska, a także reprezentanci współpracujących od dawna z Centrum kancelarii, którzy wcześniej nie bywali na spotkaniach: Mec. Agnieszka Suchecka-Tarnacka z K&L Gates, Sylwia Łuć i Mateusz Garbyel – Kancelaria Filipek&Kamiński, Mec. Lech Gniady – Kancelaria Peter Nielsen & Partners.

Podczas powitania gości Mec. Beata Balas-Noszczyk – Partner Zarządzająca kancelarii Hogan Lovells opowiedziała krótko o działalności pro bono kancelarii. Wspomniała także udział w licznych projektach o charakterze charytatywnym. Polityka firmy Hogan Lovells przewiduje, że każdy prawnik w kancelarii ma obowiązek poświęcić 25 godzin rocznie na pomoc pro bono. Pani Mecenas wskazała, że niejedna osoba wykracza poza przypisane 25 godzin i przepracowuje ich więcej.

Kancelaria Hogan Lovells została wyróżniona w tegorocznym rankingu Rzeczpospolitej dyplomem najbardziej zaangażowanej społecznie kancelarii w roku 2015.

 

Pro Bono Roundtable w Hogan Lovells 13382171_10157040470945584_1521422263_n 13390758_10157040471030584_218796409_n

Ostatnie spotkanie Pro Bono Roundtable poświęcone było głównie dyskusji na temat standardów przyjmowania spraw do Centrum i sposobach motywacji prawników do pracy pro bono. Dodatkowo jednak mec. Sylwia Gregorczyk – Abram zrelacjonowała krótko organizowany przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy  Tydzień Konstytucyjny, w którego udział włączyli się także prawnicy z Centrum Pro Bono.

W styczniowym Pro Bono Roundtable uczestniczyły zaproszone przedstawicielki organizacji pozarządowych – Fundacji Ashoka – Dyrektor Agata Stafiej-Bartosik i Magdalena Ruszkowska – Cieślak – Menedżer ds. Programowych Fundacji Habitat for Humanity. W kwietniu natomiast na Roundtable przybyły mec. Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska, która opowiedziała o działalności sekcji ds. Kobiet NRA, oraz mec. Karolina Kędziora – wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Najbliższe plany Centrum Pro Bono i współpracujących kancelarii to organizacja seminariów szkoleniowych z różnych dziedzin prawa dla organizacji pozarządowych,  pogłębianie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym, oraz rozwój idei poradnictwa prawnego pro bono.

Następne spotkanie przewidziane jest na wrzesień w kancelarii White&Case.