Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Współpraca Centrum Pro Bono z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

20 października 2016

Dnia 11 października 2016 r. w pensjonacie „U Pana Cogito” w Krakowie odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem oraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Pensjonat i restauracja „U Pana Cogito” funkcjonują w ramach działalności dwóch stowarzyszeń  i są zakładem aktywizacji zawodowej w ramach którego pracuje 30 osób, w tym 21 po kryzysach psychicznych i 9 zdrowych. Osoby zdrowe wspierają pracowników chorujących, pomagają im rozwiązywać codzienne problemy, uczą ich, jak postępować w trudnych sytuacjach.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci kancelarii Polowiec i Wspólnicy, która współpracuje z Centrum Pro Bono od września 2015 roku.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze problemy dotykające środowisko rodzin i osób chorujących psychicznie. Podczas spotkania zostały zgłoszone dwa problemy. Pierwszy problem dotyczył orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności.

Bywa, że lekarze – orzecznicy błędnie zmniejszają stopień niepełnosprawności osób chorych psychicznie w przypadku zawarcia przez takie osoby umowy o pracę. Błędna interpretacja polega na tym, iż wprawdzie osoby te pracują, ale w zakładzie aktywizacji zawodowej, który prowadzi niejako rehabilitację tych osób ucząc ich funkcjonowania w społeczeństwie. Niestety nie oznacza to „uzdrowienia” tych osób, ponieważ często takie osoby bez wsparcia najbliższych oraz takich ośrodków nie mogłyby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Tymczasem taka zmiana kwalifikacji stopnia niepełnosprawności oznacza automatyczną utratę pracy i koniec terapii.

Drugi problem związany jest z mieszkaniami chronionymi.

Z jednej strony za mało jest mieszkań chronionych (będących własnością gminy) na potrzeby osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną. Z drugiej – rodzice takich osób nie mają jak zabezpieczyć mieszkaniowo swoich dzieci. Brak jest podstawy prawnej wspomagającej takich rodziców. Zapis testamentowy w tym wypadku nie jest wystarczający, bo dziecko nie będzie w stanie samodzielnie utrzymać takiego mieszkania.

W ramach spotkania okazało się, że pierwszy problem dotyczący orzecznictwa o niepełnosprawności jest najbardziej palący ponieważ jedna  z osób pracujących w pensjonacie uzyskała właśnie takie orzeczenie, w którym zmniejszono jej stopień niepełnosprawności z uwagi na umowę o pracę i w tym przypadku oznaczało automatyczną utratę pracy. Kancelaria Polowiec i Wspólnicy reprezentowana przez aplikantów radcowskich: panią Magdalenę Maciejewską i pana Piotra Kolasę, w konsultacji z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,  pomogła w sporządzeniu odwołania od niniejszego orzeczenia.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem, podczas którego wsparcia prawnego udzielała kancelaria Polowiec i Wspólnicy