Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

16 stycznia 2017
W styczniu 2017 r. Centrum Pro Bono nawiązało współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Po spotkaniu z przedstawicielką Fundacji – panią Katarzyną Sadło zostało ustalone, że organizacja będzie zwracała się do Centrum zarówno z prośbami o wsparcie prawne dla organizacji, które się w tym celu do niej zgłaszają, jak i z zaproszeniem do udziału kancelarii i prawników w projektach specjalnych – głównie seminariach i szkoleniach o tematyce prawnej.
Fundacja od 1996 roku działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji.