Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Warszawy – prawniczką pro bono 2016 roku.

4 maja 2017
Laureatka mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, fot. borys skrzynski dla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Laureatka mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, fot. borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

20 kwietnia na uroczystej Gali dziennika „Rzeczpospolita” w hotelu Belotto w Warszawie zostały wręczone nagrody dla trzech prawników pro bono, którzy w 2016 roku w ocenie Kapituły konkursu Prawnik Pro Bono wykazały się wyjątkową aktywnością społeczną.

Na tegoroczną  – czternastą edycję konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i „Rzeczpospolitą”  –   nadesłano 23 nominacje, przy czym niektóre nominowane osoby były zgłaszane do nagrody przez więcej niż jedną instytucję.

Laureatką konkursu – Prawniczką Pro Bono roku 2016 została mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Warszawy, wyróżnieni to mec. Jolanta Budzowska z Krakowa i prokurator w stanie spoczynku -Tomasz Salwa z Wrocławia.

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram jest prawniczką, która poza aktywną działalnością prawniczą pro bono na rzecz praw człowieka i pomocy wielu organizacjom pozarządowym wspiera także od kilku lat z ramienia kancelarii Clifford Chance program Centrum Pro Bono. Pani Mecenas specjalizuje się w prawie karnym i medycznym. Współpracuje m.in. z organizacjami takimi jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Habitat For Humanity, Fundacja Court Watch Polska. Prowadziła wiele precedensowych spraw, m.in. matki przymusowo zamkniętej w szpitalu psychiatrycznym oraz irańskiej aktywistki, której godność naruszyła Straż Graniczna. Jest współorganizatorką lekcji o konstytucji dla młodzieży gimnazjalnej – akcji znanej pod nazwą Tydzień Konstytucyjny.

Mec. Jolanta Budzowska – radca prawny z Krakowa, partner w kancelarii Budzowska, Fiutowski i Partnerzy, od lat zajmuje się prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne. Wspiera m.in. akcje charytatywne organizacji Między Niebem a Ziemią – fundacji udzielającej kompleksowej pomocy rodzinom, w których znajdują się nieuleczalnie chore dzieci, a także  organizacji Poza Horyzonty, w ramach której udziela pomocy prawnej pro bono.

 

Wyróżniony Tomasz Salwa – prokurator w stanie spoczynku z Wrocławia, nominowany do konkursu również w poprzednich edycjach. Wspiera m.in.: fundacje: Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej, oraz „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Pan Tomasz Salwa aktywizował także środowisko prokuratorskie poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa dla chorych.

 

Podczas Gali w części poświęconej konkursowi prawnik pro bono głos zabrali Minister Łukasz Piebiak, prof. Paweł Wiliński i prof. Marek Safjan.

Więcej na temat uroczystości można przeczytać w relacji zamieszczonej w dzienniku „Rzeczpospolita”, w którym także został opublikowany wywiad z tegoroczną laureatką konkursu.

 

od lewej: prok. Tomasz Salwa, mec. Benedykt Fiutowski, prof. Marek Safjan, Minister Łukasz Piebiak, mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. Paweł Wiliński, fot borys skrzynski www.artzoom.pl tel 602 216 814 dla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

od lewej: prok. Tomasz Salwa, mec. Benedykt Fiutowski, prof. Marek Safjan, Minister Łukasz Piebiak, mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. Paweł Wiliński, fot borys skrzynski  dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

 Zwycięzcy konkursu wraz z obecnymi na Gali członkami Kapituły, fot borys skrzynskidla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Zwycięzcy konkursu wraz z obecnymi na Gali członkami Kapituły, fot borys skrzynskidla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

prof. Marek Safjan - członek Kapituły konkursu Prawnik Pro Bono, fot borys srzynski dla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

prof. Marek Safjan – członek Kapituły konkursu Prawnik Pro Bono, fot borys srzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

prof. Paweł Wiliński, były członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

prof. Paweł Wiliński, były członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, współorganizator Konkursu i członek Kapituły Konkursu, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Ranking Kancelarii Prawnych 2017, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej

Ranking Kancelarii Prawnych 2017, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej

red. Ewa Usowicz, członkini Kapituły konkursowej, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

red. Ewa Usowicz, członkini Kapituły konkursowej, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Minister Łukasz Piebiak wręcza wyróżnienia reprezentującemu nieobecną na Gali mec. Jolantę Budzowską - mec. Fiutowskiemu i prok. Tomaszowi Salwie, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Minister Łukasz Piebiak wręcza wyróżnienia reprezentującemu nieobecną na Gali mec. Jolantę Budzowską – mec. Fiutowskiemu i prok. Tomaszowi Salwie, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Wręczenie statuetki laureatce mec. Sylwii Gregorczyk-Abram przez prof. Pawła Wilińskiego i Ministra Łukasza Piebiaka, fot borys skrzynski www.artzoom.pl tel 602 216 814 dla Rzeczpospolitej - Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Wręczenie statuetki laureatce mec. Sylwii Gregorczyk-Abram przez prof. Pawła Wilińskiego i Ministra Łukasza Piebiaka, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017