Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – RODO

22 lutego 2018

 

Centrum Pro Bono od wielu lat zajmuje się także działalnością edukacyjną. W roku 2016 prawnicy ze współpracujących z nami kancelarii zainicjowali po raz kolejny aktywność szkoleniową (w przeszłości szkolenia także miały miejsce w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szpitalnej) i dzięki uprzejmości Okręgowej Rady Adwokackiej  w jednej z sal jej siedziby odbyło się szkolenie z prawa pracy. W szkoleniu wzięło udział 30 osób z NGO z całej Polski.

Obecnie w przygotowaniu jest szkolenie zapoznające doradców warszawskich organizacji z nowymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Szkolenie odbędzie się w siedzibie kancelarii Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy.

Organizacje chętne na szkolenie o tematyce RODO, bądź na temat innych zagadnień prawnych są proszone o kontakt pod adresem: biuro@centrumprobono.pl.