Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Deadline Konkursu Prawnik Pro Bono – 12 marca!

1 marca 2018

Przedłużamy deadline na składanie nominacji w konkursie Prawnik Pro Bono do 12 marca!

Obecnie zgłoszeń mamy 23, jednak wciąż liczymy na dodatkowe 🙂

 

To już XV edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

 

Kto może otrzymać nagrodę?

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

 

 

Kto może zgłaszać kandydatury?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

 

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji,  mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i  drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

 

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

  1. Szpitalna 5 lok.5

00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO

 

Do kiedy można zgłaszać kandydatury?

Kandydatury można zgłaszać do dnia 12 marca 2018 r.

aktualny formularz_regulamin_2017