Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Działania edukacyjne prawników pro bono

9 marca 2018

 

Szkolenia dla NGO

Właśnie dziś  – 9 marca  – odbyło się pierwsze po przerwie szkolenie dla organizacji pozarządowych, prowadzone przez kancelarię współpracującą z Centrum Pro Bono. Kancelaria Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy zgodziła się zorganizować w swojej siedzibie szkolenie – tym razem adresowane do osób doradzających, wspierających warszawskie organizacje pozarządowe. Temat spotkania prowadzonego wedle scenariusza mającej doświadczenie w pracy szkoleniowej dr Joanny Tomaszewskiej to „Ogólne zasady RODO dla organizacji pozarządowych”.

Spotkanie organizowane jest w ramach współpracy Stowarzyszenia Klon/Jawor, jednego z realizatorów Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, z Centrum Pro Bono.

Kolejne szkolenia – w tym drugie z tematyki RODO, będą prowadzone cyklicznie i nabór na nie będzie już otwarty dla wszystkich chętnych osób z organizacji pozarządowych. Kancelarią mającą podjąć się następnego szkolenia, o którym będziemy wkrótce informować jest Bird&Bird.

 

Lekcje w liceum

 

Kancelarie Hogan Lovells (już trzeci rok z rzędu) i K&L Gates (pierwszy raz) zaangażowane są w prowadzenie lekcji dla uczniów VII Liceum im. Juliusza Słowackiego, z którym Centrum Pro Bono współpracuje z inicjatywy pracującego tam nauczyciela Wiedzy o Społeczeństwie – pana Marka Ciasia.

Jesienią 2017 roku po raz kolejny spotkaliśmy się z prawnikami w celu ustalenia programu i częstotliwości zajęć dodatkowych dla uczącej się w szkole młodzieży, która być może wybierze w przyszłości studia i zawód prawniczy.

Prawnicy z kancelarii K&L Gates – mec. Łukasz Gembiś i mec. Michał Szumbarski od grudnia 2017 do maja 2018 zaplanowali następujące zajęcia:

  1. Prawo UE
  2. Kariera prawnicza + prawo konstytucyjne
  3. Prawo karne
  4. Prawo cywilne/konsumenckie
  5. KSH i formy prowadzenia działalności gospodarczej

10 kwietnia odbędą się zajęcia z prawa karnego.

Prawniczki z kancelarii Hogan Lovells – mec. Agnieszka Scipio del Campo i mec. Maryla surowiec poprowadzą zajęcia z ubezpieczeń już w poniedziałek 12 marca.  Miesiąc wcześniej natomiast odbyły się zajęcia z podstaw prawa pracy.