Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

mec. Mariusz Filipek – laureatem konkursu Prawnik Pro Bono 2017

18 maja 2018

23 kwietnia  w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczysta Gala organizowana przez dziennik Rzeczpospolita. W ramach imprezy odbywał się finał piętnastej już edycji konkursu Prawnik Pro Bono.

II Wyróżniona to młoda prawniczka, ale już z dużymi osiągnięciami i ogromną pracą pro bono wykonaną na rzecz obrony praw lokatorów. Od 2014 roku wspierała poradami prawnymi, reprezentacją w sądach i urzędach, opiniując projekty ustaw, związanych z prawem do mieszkania i prawami lokatorów. Autorka książki „Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu” – wyd. Krytyki Politycznej 2017 – Beata Siemieniako
 
I Wyróżniona – działaczka na rzecz równości, współzałożycielka i prezeska Polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego.  Organizacja wspiera prawni osoby, która doświadczyły dyskryminacji. Pani mecenas osobiście występuje przed sądami reprezentując pro bono osoby stawiające zarzut dyskryminacji. Koordynuje tez program pro bono organizacji – w ramach programu z PTPA współpracuje ok 60 osób, które pro bono angażują się w równościowe inicjatywy – mec. Karolina Kędziora
 
Laureat – nominowany przez aż 5 instytucji, działa ogólnopolsko, ale i lokalnie w Lublinie, z którego pochodzi. Promuje wiedzę prawniczą w szkołach i organizacjach, wspiera prawnie NGOsy, m.in. Fundacji Europejska manufaktura Wiedzy, Stowarzyszenie Homo Faber. 
Inicjator założenia Stowarzyszenia „Aktywna Europa”, w ramach której realizuje liczne akcje społeczne. Aktywnie działa w Centrum pro Bono – mec. Mariusz Filipek.