Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Konkurs Prawnik Pro Bono 2019 – przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń

2 marca 2020

Szanowni Państwo,

zgłoszenia do VII edycji Konkursu Prawnik Pro Bono można przesyłać do dnia 31 marca 2020.

Może to być skan wypełnionego i podpisanego formularza przesłany na adres e-mail: biuro@centrumprobono.pl, albo wersja papierowa, przesłana pocztą na adres:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

00-031 Warszawa ul.Szpitalna 5 lok. 5 z dopiskiem „Konkurs prawnik Pro Bono”.

do pobrania –  regulamin i formularz_Prawnik Pro Bono 2019