Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Działalność kancelarii prawnych w dobie COVID-19

7 maja 2020

W związku z trudną sytuacją epidemii COVID-19 współpracujące z Centrum Pro Bono kancelarie wdrożyły dodatkowe działania pro bono. Oto przykładowe projekty kancelarii, a między nimi projekty dwóch Partnerów Głównych CPB – kancelarii Dentons i Hogan Lovells. Centrum Pro Bono niezmiennie przyjmuje sprawy organizacji pozarządowych – zachęcamy do korzystania z naszej pomocy.

DENTONS

Warszawskie biuro Dentons pozostaje w kontakcie ze swoimi klientami pro bono, zapewniając im wsparcie i doradztwo prawne związane z nową, tak trudną w szczególności dla organizacji pozarządowych sytuacją.

HOGAN LOVELLS

Warszawskie biuro Hogan Lovells w odpowiedzi na apel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie wsparło akcję charytatywną, której celem jest zbiórka środków na ochronę zdrowia i życia personelu medycznego warszawskiego pogotowia ratunkowego.

Od początku pandemii kancelaria informuje na bieżąco klientów o sytuacji prawnej w poszczególnych sektorach gospodarki, oraz o dostępnych instrumentach wsparcia, które oferuje Państwo rozsyłając regularnie newslettery, alerty prawne oraz organizując bezpłatne webinaria tematyczne.

Hogan Lovells uruchomił również globalną platformę interaktywną, umożliwiającą klientom dostęp do aktualnych informacji na temat regulacji prawnych w poszczególnych jurysdykcjach.

EVERSHEDS SUTHERLAND WIERZBOWSKI

Kancelaria prowadzi bezpłatne webinaria oraz publikuje porady (w formie Legal Alertów i artykułów) dotyczące problemów prawnych przedsiębiorców w dobie epidemii: Biznes wobec pandemii.

Sześcioro prawników z kancelarii uczestniczy w inicjatywie Polsko – Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej: HOT-LINE CCIFP – Bezpłatne, wirtualne dyżury ekspertów CCIFP_Covid 19. Eksperci w określonych godzinach są dostępni telefonicznie i odpowiadają  na pytania przedsiębiorców zrzeszonych w CCIFP, dotyczące ich problemów prawnych związanych z pandemią.

Mec. Maria Grochowska

Pani Mecenas pomaga pro bono organizacji Drukarze dla Szpitali https://www.facebook.com/DrukarzeDlaSzpitali/  – pomoc w kwestiach organizacyjnych i prawnych, zbieranie funduszy, umowy z podmiotami zaangażowanymi w zbieranie funduszy, produkcję i dostawę masek, kwestie związane z atestami dla produktów itp.