Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

DEBATA ONLINE – WSPÓŁPRACA NGO-SAMORZĄD-BIZNES

28 sierpnia 2020

DEBATA GRAFIKA NGO

Fundacja uniwersyteckich Poradni Prawnych i PILnet (the Global Network for Public Interest Law) serdecznie zaprasza na debatę ONLINE:

WSPARCIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO PRZEZ
ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ I BIZNES
– PRZYKŁADY  WSPÓŁPRACY
I PROPOZYCJE NOWYCH METOD KOOPERACJI

Debatę będzie można śledzić na platformie ZOOM. Zachęcamy do zapisywania się na wydarzenie na FB (tam też zostanie podany link do transmisji)  DEBATA FB

AGENDA

11:00-12:30    Dyskusja panelowa I

WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

Moderator: Łukasz Domagała (Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych)

Celem pierwszej części spotkania będzie dyskusja nad metodami wsparcia organizacji pozarządowych przez inne organizacje infrastrukturalne i parasolowe oraz przez władze samorządowe. Przedstawione zostaną wyzwania, przed jakimi stoją organizacje obywatelskie oraz propozycje poszerzania współpracy z administracją.

Dyskutanci:
– Ewa Kolankiewicz (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi)                                                                                                                                                          – Ewa Gałka(Prezeska Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Poznań)

 Zbigniew Wejcman (Prezes Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT)

 12:30-13:30   PRZERWA

 13:30-15:00    Dyskusja panelowa II

WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO POPRZEZ  ZAANGAŻOWANIE SEKTORA PRYWATNEGO (w tym: CSR i PRO BONO)

Moderator: dr Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

Ta część dyskusji zajmie się wyzwaniami, przed którymi stoją organizacje obywatelskie, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie i współpracę z sektorem prywatnym. Czy organizacjom potrzebne są narzędzia wypracowane przez biznes? Czy biznes jest zainteresowany kooperacją z organizacjami i na ile to zainteresowanie kierowane jest wartościami, jakie przyświecają organizacjom? Porozmawiamy jakie narzędzia wsparcia dla NGO już istnieją, także jeśli chodzi o formy pomocy ze strony sektora prywatnego. Wynikiem dyskusji będzie lista istniejących narzędzi i metod wspierania społeczeństwa obywatelskiego, przykładów współpracy obywatelskiej i prywatnej oraz propozycje ewentualnego rozszerzenia tej współpracy.

Dyskutanci:

– Ewa Konczal (CEE Manager w European Venture Philanthropy Association)

– mec. Patrick Radzimierski (partner w kancelarii Dentons)

– Agnieszkę Borek (Prezeska Fundacji Valores)

– Anna Korzeniowska (Fundacji Rozwoju Talentów i Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe)

 15:00-16:00    Podsumowanie

WNIOSKI Z DYSKUSJI PODCZAS OBU PANELI

Celem ostatniej części spotkania jest podsumowanie wniosków z obu dyskusji i próba przedstawienia propozycji współpracy trójstronnej: SAMORZĄD-NGO-BIZNES. Czy taka współpraca byłaby możliwa i korzystna?