Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Konkurs Prawnik Pro Bono 2020 – zmiana terminu

28 lutego 2021
Chcąc umożliwić udział w konkursie jeszcze większej liczbie osób, których inicjatywy społeczne wyjątkowo je wyróżniają  – Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita podjęły decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania kandydatur.
Nowy termin: 14 marca 2021r.
Zachęcamy do przesyłania kandydatur prawników i prawniczek pro bono, których całokształt pracy zasługuje na docenienie.
Zgłoszenie  (do pobrania regulamin i formularz_Prawnik Pro Bono 2020 ) można przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@centrumprobono.pl (podpisany skan), lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok.5 00-031 Warszawa z dopiskiem KONKURS PRAWNIK PRO BONO.