Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Spotkanie European Pro Bono Alliance

25 marca 2021

25 marca odbyło się spotkanie online zorganizowane przez European Pro Bono Alliance pod hasłem

Exploring  Technology Solutions for Clearinghouses in Europe”. 

Razem z Centrum Pro Bono do stowarzyszenia należą organizacje takie jak m.in. hiszpańska  Fundación Pro Bono España i włoskie Pro Bono Italia.

Głównym tematem dyskusji były aplikacje służące organizacjom takim jak Centrum Pro Bono za narzędzia podczas pracy przydzielania spraw zgłoszonych przez NGOsy – kancelariom świadczącym pomoc prawną pro bono. Okazuje się, że większość organizacji typu clearinghouse korzysta z tradycyjnej metody w postaci przesyłania maili do kancelarii (newslettery z nowymi dostępnymi sprawami). Bardziej zaawansowane metody organizacji pracy osób koordynujących kontakt osób i instytucji i prawników obejmują specjalne programy, pomagające zgłaszać sprawy, segregować je, a także śledzić postęp realizowania pomocy pro bono przez prawników.

 

image