Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

19. spotkanie Pro Bono Roundtable

22 marca 2023

We wtorek 21 marca w siedzibie kancelarii DLA Piper w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable. Spotkanie było poświęcone reakcji na ukraiński kryzys uchodźczy.

Dr. Filip Czernicki – Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych przywitał gości oraz przedstawił aktualną działalność i potrzeby Centrum Pro Bono.

Gospodyni spotkania – Mec. Anna Kalinichenko zaprezentowała gościom działalność DLA Piper ukierunkowaną na pomoc pogrążonej wojnie Ukrainie i jej obywatelom w Polsce i zagranicą.

Następnie Swjatoslawa Nykorowycz-Mendel – liderka programu „Praca w Polsce”, Ukraiński Dom w Warszawie, Fundacja Nasz Wybór opowiedziała o działaniach podjętych przez społeczność ukraińską w Warszawie i szerzej w Polsce po 24 lutego 2022 r.

Kolejny gość spotkania dr. Małgorzata Dziewanowska opowiedziała o organizacji European Lawyers in Lesvos oraz o przedsięwzięciach podejmowanych w centrach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy.

Po prezentacjach, a nawet w trakcie pojawiały się liczne pytania oraz głosy w dyskusji ze strony zaproszonych prawników. Bardzo cieszy nas taka aktywność i zaangażowanie. Goście wymienili się danymi kontaktowymi, w celu kontynuowania dalszej współpracy. W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable.

19. spotkanie Pro Bono Roundtable

19. spotkanie Pro Bono Roundtable