Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

20. spotkanie Pro Bono Roundtable

21 września 2023

W środę 20 września w siedzibie kancelarii Clifford Chance w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Pro Bono Roundtable. Spotkanie było poświęcone aktywnościom fundacji działających w Warszawie.

Z ramienia kancelarii Clifford Chance spotkanie prowadziła mec. Sylwia Gegorczyk-Abram.

Dr. Filip Czernicki – Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych przywitał gości oraz przedstawił aktualną działalność i potrzeby Centrum Pro Bono.

Agnieszka KrzyżakPrezeska Fundacji Rodzic w Mieście zapoznała resztę gości z inicjatywami podejmowanymi przez organizację a także opowiedziała o przeszkodach prawnych, jakie Fundacja napotyka.

Kolejna prelegentka – Wiceprezeska Julia Wygnańska z Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska zaprezentowała profil działalności organizacji. Problemy osób w kryzysie bezdomności szczególnie mocno poruszył zaproszonych prawników.

Po prezentacjach, a nawet w trakcie pojawiały się liczne pytania oraz głosy w dyskusji ze strony zaproszonych prawników. Bardzo cieszy nas taka aktywność i zaangażowanie. Goście wymienili się danymi kontaktowymi, w celu kontynuowania dalszej współpracy. Najbliższe spotkanie Pro Bono Roundtable zaplanowane jest już w listopadzie. Do zobaczenia!

20 spotkanie Pro Bono Roundtable