Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zaproszenie na szkolenie dla NGO

19 listopada 2023

W ramach European Pro Bono Week 2023 warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii DWF wspólnie z Centrum Pro Bono serdecznie zapraszają na darmowe szkolenie, którego tematem będą zagadnienia VAT w działalności organizacji pozarządowych. W ramach szkolenia przedstawimy przegląd kwestii najczęściej występujących w działalności organizacji pozarządowych w obszarze podatku VAT.Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2023 w godzinach 12:30-14:30 w siedzibie kancelarii DWF. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o wiadomość na adres: biuro@centrumprobono.pl