Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Konkurs Prawnik Pro Bono Roku

Prawnik Pro Bono – pilnie poszukiwany !

Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi  prawne na rzecz potrzebujących.

Zwracamy się z apelem o nadsyłanie zgłoszeń osób, które w Państwa mniemaniu zasługują na tytuł Prawnika Pro Bono. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą pocztową na adres Fundacji do 28 lutego 2013 r. 

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono.

Jest tak niewielu prawników, którzy pomagają najuboższym. Doceniając trud tych nielicznych, możemy nie tylko im podziękować, ale też zachęcić innych prawników do zaangażowania się w tego typu działalność. Zapraszamy do przesyłania nominacji!

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

 • Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Prof. Stanisław Dąbrowski – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • Prof. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • r. pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • mec. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Wojciech Hermeliński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości,
 • Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Ewa Usowicz – Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”,
 • Prof. Paweł Wiliński – członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
 • laureaci poprzednich dziewięciu edycji tj. Szczepan Styranowski – sędzia w stanie spoczynku, Wiesława Mroczek – sędzia w stanie spoczynku, Bogumił Jopkiewicz – adwokat, Krystyna Domagalska – radca prawny, Andrzej Kurowski – radca prawny, mecenas Maria Tomułowicz z Olsztyna, Franciszka Pniewska – radca prawny z Koszalina.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
 2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

 Zapraszamy do przesyłania nominacji!